"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Articole


Gandul zilei 01.01.2023

  ”Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic”. (Psalmul 51:10)Gandul zilei 01.12.2022

      ”Ce a fost, va mai fi și ce s-a făcut, se va mai face; nu este nimic nou sub soare.” (Eclesiastul 1:9)Gandul zilei 01.11.2022

”Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu.Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta.”(Psalmul 41:11-12)Gandul zilei 01.10.2022

  ”Să mi se umple gura de laudele Tale și-n fiecare zi să Te slăvească” (Psalmul 71:8)Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36