"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Articole


Gandul zilei 01.09.2022

”Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei, când li se inmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.”(Psalmul 4:7-8).Gandul zilei 01.08.2022

”Iar El se ducea în locuri pustii și se ruga” (Luca 5:16).Gandul zilei 01.07.2022

”Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea, îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.”(Ps.28: 7)Gandul zilei 01.06.2022

”Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.Ci, când mâhnește pe cineva, se indură iarăși de el, după indurarea Lui cea mare: căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.”(Plângerile lui Ieremia 3: 31-33Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36