"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Articole


Gandul zilei 01.05.2022

  ”Cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.”(Psalmul 125:1)Gandul zilei 01.04.2022

    ”Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban”(Psalmi 92:12).Gandul zilei 01.03.2022

Psalmul 77:4-6:”Tu îmi ții pleoapele deschise; și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc inlăuntrul inimii mele…”Gandul zilei 01.02.2022

”Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.”Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36