"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! "
1 Cronici 16:34