"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39


INVITATIE
IN CASA OLARULUI
Ieremia 18 : 1 -23

M-ai pogorât o, Doamne Sfinte,
Să văd cum plămădeşte – Olarul
În casa Lui, din lut fierbinte
Un vas , în care-Şi pune Harul …

Luă un bulgăre de tină
Din glodul frământat, de jos ;
L-a pus pe roată, în Lumină,
Începe a-l modela frumos …

Sub Mâna-I măiestrită, Sfântă,
Olarul simte-o-mpotrivire
A lutului ce îl frământă…
(De împietrire şi de fire …)

Nu stă pe gânduri Creatorul
Privind la boţul de noroi :
Îl ia, ‘l frământă cu tot zorul
Din nou ! Pe roată-l pune-apoi…

Să îi dea forma-ncearcă iar,
De vas de cinste, nu de-ocară !
Lucrat pe Roata de olar :
Privindu-i rostul, forma clară …

Atunci, am înţeles pe dată
Tot rostul frămantării-n sine ;
Al lutului, ce-i pus pe roată
Spre-o modelare sfântă, bine !

Căci numai pogorârea-n Harul
Smeririi-n lepădări de sine ,
Mă poate modela Olarul
Să-I fiu un vas de cinste , mâine !

Şi frământarea mea pe Roată ,
Nu pare-a fi un crud supliciu :
Ci-o formă bună-n Mâini de Tată,
Un VAS în care în deliciu

El toarnă Duhul Sfânt – preaplinul,
Mireasma vieţii-n ascultare :
Şi curmă-mpotriviri, veninul
De fire veche, lepădare …

Mai modelează-mă odată
Pe Roata Ta de Sfânt Olar !
Să prind sub Mâna Ta de Tată
O nouă FORMĂ SFÂNTĂ-N HAR !

AMIN !