"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Articole


Gandul zilei 01.05.2021

”Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale” (Psalmul 73:28).Gandul zilei 01.04.2021

”Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru.”(Psalmul 33:20).Gandul zilei 01.02.2021

”Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog”.(Psalmul 5:2)Gandul zilei 01.01.2021

COLOSENI 3:12”Astfel dar, ca niște alesi ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare”.Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36