"Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste."
Galateni 5:6

Gandul zilei 01.04.2021


    ”Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru.”(Psalmul 33:20)
     Alături de credință și dragoste, nădejdea vie îl califică pe credincios, ca și copil de Dumnezeu. De fapt, credința este o manifestare a nădejdii, fiind o încredere neclintită în lucrurile pe care le nădăjduim.
     În ce ne punem nădejdea și în cine ne punem nădejdea?
    Apostolul Pavel spune corintenilor că, dacă numai în viața aceasta și-au pus nădejdea, sunt cei mai nenorociți dintre oameni, iar pe Timotei îl îndeamnă să nu-și pună nădejdea în bogățiile nestatornice ale lumii acesteia, ci în Dumnezeu.
    Iov, în încercarea grea, nefamiliarizat cu gândul învierii, vorbește despre nădejdea unui copac, care, chiar dacă e tăiat, dă iar lăstari, învie, pe când omul nu.
     Pavel însă, tocmai datorită nădejdii lui în învierea morților, fusese dat în judecată (Faptele apostolilor 23:6). Creștinul are nădejdea vie, ca pecete a credinței în învierea Domnului Isus Cristos din morți, care ne asigură de locul pregătit, ca acolo unde este să fim și noi cu El.
    Nădejdea ne-o punem în Domnul nu numai pentru viața viitoare, căci El ne-a dat un viitor și o nădejde, dar și în călăuzirea vieții acesteia. Biblia este plină de îndemnul”pune-ți nădejdea în Domnul!”,sau asigurări că e ferice de cel ce nădăjduiește în Domnul și acela care face așa, va fi binecuvântat.De ce?Pentru că Domnului astfel de credincioși îi sunt plăcuți.
    Mai mult decât atât, ni se cere să ne bucurăm în nădejde (Romani12:12) și să fim tari în nădejde. Avem și promisiunea că toți cei ce nădăjduiesc în Domnul, nu vor fi dați de rușine și că El este bun cu cei ce nădăjduiesc în El.
      Nădejdea ne dă îndrăzneală în lucrare.
     De ce nădăjduim în Domnul?Pentru că El ne cheamă la aceasta, Lui îi datorăm ascultare și știm că EL ne iubește și ne vine în ajutor cum nimeni n-o poate face. El ne apără ca un scut, sau o pavăză, El este scăparea noastră din orice rău. Nădejdea noastră este în Cel mai puternic, cel mai iubitor, cel mai milostiv.

Cunoscându-L pe Domnul, gustând și văzând cât de bun este, știind ce a făcut pentru noi, nu putem găsi altceva sau pe altcineva în care să nădăjduim, în afara de El.