"Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic."
Apocalipsa 1:8

Gandul zilei 01.02.2021


”Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog”.(Psalmul 5:2)

   Nu poți implora pe cineva pe care nu-l cunoști, aceasta presupune cunoaștere și relaționare. Numai credința ne dă certitudinea că suntem ascultați, după cum David putea să afirme "am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei”…
    Se spune că o credință puternică poate muta munții, dar rugăciunea mută Mâna lui Dumnezeu, mișcă inima Lui.
Strigătul arată dorința arzătoare de a fi înțeleși și a ni se răspunde.Căci a lua aminte înseamnă implicarea în problema adusă înainte-I.
   Omul firesc doar în mare impas strigă, având în rest amprenta lumescului, dată de firea pământească. Omul duhovnicesc, care caută abordarea Scripturii în rezolvarea oricărei probleme, adâncirea în înțelegerea Scripturii și umblarea prin Duhul, va menține permanent legătura cu divinul ceresc, prin rugă. Căci omul duhovnicesc are gândul lui Cristos și credința îi este întemeiată pe puterea lui Cristos. De aceea, strigătul e motivat "căci către Tine mă rog”, cu recunoașterea totală a autorității și puterii Celui către care strigăm. Recunoaștem cine este cel căruia ne adresăm, față de noi ”Împăratul meu și Dumnezeul meu”, atotputernicia Lui.
    Chiar dacă nu răspunde, știm că a auzit și ne-ncredem în El. Lui Daniel i s-a confirmat că a fost ascultat dintru început, chiar dacă răspunsul întârzia. Lipsa răspunsului, așteptarea, lucrează răbdare.
    Marii oameni, dedicați lucrării Domnului, au avut o relație cu El bazată pe ascultare și rugaciune. Se spune că Muller a dovedit puterea rugăciunii, înscriind într-un caiet cinci mii de rugăciuni la care Dumnezeu i-a răspuns, având o comuniune de invidiat cu Domnul, bazată pe credință.
    În orice impas, strigătul către Domnul este recunoașterea supunerii voii Sale. Știm că de El depindem în toate, știm că El are putere să ne ajute și felul în care răspunde este ceea ce trebuie pentru noi. De aceea, oricare ar fi răspunsul, știm că hotărârea Lui este cea mai bună și, chiar dacă nu corespunde dorinței noastre, prin puterea Lui, o acceptăm.

    Domnul să ia aminte la strigătele noastre, căci voia Sa iubim!