"Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic."
Apocalipsa 1:8

Gandul zilei 01.05.2021


”Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale”.(Psalmul 73:28).

  Ne apropiem de Dumnezeu cu conștiența caracterului Sau desăvârșit, cu smerenie, cu pocăință, cu nădejde, cu  dragoste plină de recunoștință, cu teamă sfântă.
  Experiența relației cu El, prin legământ, parcurge pași ai apropierii din ce în ce mai hotărâtă, mai sigură, mai dorită.
    Fericirea se naște prin comuniune.Te învăluie încet, căutând-o fără să-ți dai seama, și-apoi realizezi că doar El poate fi sursa adevărată de fericire, prin împlinirea sufletească. Prin ascultare, prin bucuria împărtășirii, prin încredere deplină.
    Fericirea firească este legată de pământesc și e trecătoare. Fericirea apropierii de Dumnezeu ține de etern.
    Tema fericirii noastre își găsește pe paginile Scripturii altă conotație. Este mai ferice să dai, decât să primești, este ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu (ca semn că îl iubește). Psalmii vorbesc de fericirea acelui om care-și pune nădejdea in Domnul, a aceluia care se teme de Domnul, care rabdă ispita, care nu se duce la sfatul celor răi, ci ascultă și păzește Cuvântul lui Dumnezeu.
    Fericirea este de fapt împlinirea voii lui Dumnezeu, prin ascultarea de El, este experimentarea trăirii cu El, Dumnezeul viu și adevărat.
    Nimic terestru nu poate fi loc sigur de adăpost, dacă nu e Domnul acolo. Domnul nu poate fi loc de adăpost decât pentru o inimă curățită și spălată în sângele sfânt, cu o credință vie. Domnul e alături de cei ce se încred în El. În orice fel de vremuri, tăria lor este Domnul. Și inima care a experimentat bunătatea și dragostea Domnului nu poate ascunde cum a lucrat Domnul spre binele lui și dorește să facă cunoscută dovada dragostei Domnului pentru aici și acum, pentru ca și alții să experimenteze și să prețuiască, bazându-se pe această relație.
    Doamne, pe drumul pe care ajungem să cunoaștem că Tu însemni totul, ajută-ne să fim pătrunși de gustul fericirii apropierii de Tine, ascultă-ne ruga și dulceața împărtășirii sa ne fie mângâiere permanentă!