"Cum a ieşit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, aşa se întoarce, şi nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. "
Ecleziastul 5:15

Gandul zilei 01.07.2022


”Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea, îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.”(Ps.28: 7)

      Dintre multele Nume atribuite lui Dumnezeu, El Gibor și El Eloah semnifică Dumnezeul tare, măreț, remarcat.
      După trecerea mării Roșii, când Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântare de laudă, zicând ”Domnul este tăria mea…” Și poporul s-a încrezut mai mult in Domnul, având inima plină de veselie.
      David, când e izbăvit de vrajmași și de mâna lui Saul, îi cântă Domnului iubirea sa, recunoscându-L ca stânca și tăria sa. În mulți psalmi, ca si cel de față, David laudă pe Domnul, pentru tăria si puterea primită.
    Și dacă privim la prooroci, mulți proclamă tăria Domnului, cu care sunt binecuvântați. Pentru ajutorul primit, Dumnezeu este lăudat.
    Domnul, în marea Sa dragoste, dă tărie poporului Său. A făcut-o în vechime și continuă și astăzi. Tăria e dată celor care se încred în El, cu nădejdea că vor fi ajutați. El dă tărie celui obosit, celui slab, sau neputincios. Oare n-am experimentat și noi acest lucru? În orice slăbiciune, suntem tari prin Domnul.
    Apostolul Pavel îndemna ”fiți tari în credință!”, spre a nu fi clătinați și a avea o nădejde tare și neclintită. Această nădejde ne umple sufletul de bucurie. Nu suntem singuri nici în slăbiciune și neputință. Dumnezeu ne întărește și acest lucru e temeiul cântărilor noastre de laudă. El ne vrea veseli și biruitori, încrezători pe deplin în tăria și puterea Sa. Lauda noastră exprimă bucuria inimii plină de recunoștință pentru Dumnezeu, Steagul și tăria noastră, care îngrijește de noi și ne poartă orice povară.

    Indiferent prin ce trecem, Domnul Isus vrea să ne bucurăm și să ne veselim, bizuindu-ne pe El, căci răsplata ne urmează in ceruri. Slăvim și binecuvântăm pe Domnul nostru!