"Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă."
1 Timotei 4:16

Gandul zilei 01.09.2022


”Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei, când li se inmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.”(Psalmul 4:7-8).

      Există o bucurie și o pace deplină, pe care numai Dumnezeu o poate insufla inimii copiilor Săi și există bucurie și pace izvorâtă din împrejurări, lucruri, împliniri deșarte.
      Există în cartea Levitic, sau Deutoronom  asigurări pe care le face Domnul poporului Său, pentru țara promisă: ”veți trăi fără frică”… ”veți avea pâine din belșug… ”voi da pace în țară”… ”veți treiera grâul, veți culege via…”. Tatăl din ceruri îngrijește de toate nevoile. Așa cum soarele răsare și încălzește pe toți oamenii, Domnul trimite ploaie și face să crească peste pământul fiecăruia. Și totuși, aleșii Lui au parte de o bucurie si pace directă, care decurg din relația cu El, bazată pe incredere și dragoste, pe ascultare. Acestea sunt ca o mângâiere și o simțire înaltă, pentru că sursa lor e chiar  Cel ce a pus în noi inima și gândul veșniciei. Nimeni nu poate da pace asemenea Lui.
      Domnul are față de noi gânduri de pace, nu de nenorocire, dar este ea condiționată de ceva? Iov spunea: ”împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace”. Iar în Psalmul 119 găsim că ”multă pace au cei ce iubesc Legea Ta” și ”când urmez învățăturile Tale, mă bucur”. Bucuria și pacea fac parte din roada Duhului, deci să umblăm după lucrurile Duhului, că această umblare este viață și pace.
      Ne bucurăm în Domnul, Împăratul păcii, în nădejdea mântuirii, căci ”toți cei ce se încred în El se vor bucura.” (Psalmul 5:11).
      John Piper spunea în cartea ”Nu-ți risipi viața” că ”a căuta slava lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, a-mi căuta propria bucurie a vieții.”.

      Fie ca binecuvântarea păcii și bucuriei să ne însoțească, alipindu-ne inima de Domnul păcii și ascultând de El!