" "Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi", dintre care cel dintâi sunt eu. "
1 Timotei 1:15

Gandul zilei 01.10.2022


  ”Să mi se umple gura de laudele Tale și-n fiecare zi să Te slăvească” (Psalmul 71:8)

          A ți se umple gura de lauda Domnului!... asta înseamnă că nu mai încape, nu mai e loc de altceva, în afară de laudă. Și această umplere vine din tumultul inimii care simte nevoia să descătușeze lăuntrul, să strige laude Domnului.
      Lauda este exprimarea bucuriei. Ești încântat de înălțimea prețiozității Lui și vrei să exprimi acest lucru. Suntem niște vase ale îndurării prin care El își arată slava și ar trebui să facem orice lucru spre slava Celui atât de prețios pentru noi.
        Îl laud pentru cine este El și cum este EL. Da, El este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. Îl laud pentru dragostea, înțelepciunea, bunătatea, îndurarea, dreptatea și toate atributele Sale, căci El este desăvârșit. Îl laud pentru harul Său nemărginit, căci El a făcut totul pentru noi. Nimeni nu e mai vrednic de laudă ca El.
          ”Vrednic este  Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda” (Apocalipsa 5:12).
            Laudă-L necurmat pe Domnul și El va lucra, deși cunoașterea nu este deplină. Dar recunoaștem ceea ce știm și experimentăm prin credință.
          Să ne însuflețească lauda față de Binefăcătorul nostru în fiece zi, indiferent prin ce trecem. Căci Domnul e același, neschimbat, în frumusețea dragostei Lui. Bucuria laudei cu care îl slăvim e bucuria dragostei Lui față de copiii Săi.

          Fii lăudat de-a pururi, Tată, Fiule și Duhule Sfânt!