"Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. "
Deuteronom 7:9

Gandul zilei 01.01.2023


  ”Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic”. (Psalmul 51:10)

      Domnul Dumnezeu se uită la inimă. El o cerceteaza și pătrunde toate gândurile. De ce? ”... ca să sprijinească pe aceia a căror inimă e întreagă a Lui .”(2Cronici 16:9)
      Fericit cel împăcat cu Dumnezeu în inima sa! Fericit cel găsit și ridicat spre curățire și mântuire! Fericit cel iertat și innoit în omul dinăuntru! Fericit cel ce umblă în fiecare zi cu El, căutându-i voia, ocrotit și știut în atenția Sa.
      În relația noastră cu Domnul, inima caută cu disperare depășirea oricărei neputințe spirituale, spre împlinirea voii Lui. Bucuria unei  biruințe, desnădejdea sau amărăciunea, toate sunt reperate de Cel care a creat-o. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât vedem mai bine neputințele noastre și dorim mai mult asemanarea cu El, desăvârșirea.
      Cine mai bine decât El ne poate elibera de firesc, ne poate tămădui? Strigătul neputinței cheamă izbăvirea. Domnul vede, aude și lucrează cum știe mai bine, având în vedere orice devenire. El a creat o inimă sensibilă și frumoasă, în care păcatul moștenit a zugrăvit culorile firescului, ce trebuie șterse. Cu migală, cu hotărâre. El a spus că ne curățește inimile prin credință (Faptele Apostolilor 15:9).
      Doamne, fă-ne după inima Ta! Să fim blânzi și smeriți cu inima, ca Tine!

      Inima nouă, în care ai pus un duh nou, sa fie bună și iubitoare, curată, căci vrem să Te vedem, după promisiunea Ta!