" "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta""
Marcu 12:30

Gandul zilei 01.11.2022


   ”Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu.Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta.”(Psalmul 41:11-12)
    Alegându-L pe El ca stăpân al vieților noastre, nu ne mai aparținem, inima e pe deplin predată și suntem dispuși să-L urmăm în a-i face voia. Prin mântuirea oferită de Domnul Isus, suntem așezați în familia dumnezeiască. Domnul Isus are grijă de Mireasa Sa, pe care a rascumpărat-o cu mare preț.
    Iubirea Lui se manifestă și prin protecție. Duhurile rele ne atacă, lucrând împotriva noastră, folosindu-se de oamenii rai ai lumii acesteia. Ce ne-am face singuri, fără Cel care răspunde strigătelor noastre de ajutor, care ascultă rugile? El stinge focul vrăjmaș, acoperindu-ne cu pacea Lui, El ne face biruitori.
    Prin credință experimentăm prezența Sa bineuvântată și cu bucurie îl descoperim la lucru pe Cel în care ne încredem. Chiar dacă permite să fim atacați de vrăjmaș, Dumnezeu ne dă biruință asupră-i.
    Trăim vremuri în care este indicată și slăvită încrederea în sine, ca aducătoare de mari beneficii. Dar ce suntem noi fără El, care lucrează pentru noi, în noi și prin noi? Când contrazicem Cuvântul Scripturii, ne amăgim singuri.
    Vedem că Domnul ne iubește venindu-ne în ajutor. Cum răspundem dragostei Lui? Prin împlinirea voii Sale și încredere neclintită în El. Lui îi datorăm totul.
    Dă-ne, Doamne, încredere deplină în Tine, înțelepciune și pricepere în a te urma!             
    Fii binecuvântat în veci!