" Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica. "
Ioan 3.16

Gandul zilei 01.01.2019


      Mădularele trupului slujesc spre a fi una în întregul dat. ”Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos.” (1Corinteni 12:12) Dumnezeu ne-a făcut funcționali, pe fiecare unde a dorit să fim, asemenea mădularelor din trup.

       Noi suntem Biserica, la care Domnul privește. În Casa Lui, prezența-I binecuvântată ne umple inimile de bucurie, reverență și mulțumire. În prezența Lui ne smerim, ne mărturisim păcatele. În părtășia cu El ne simțim împliniți. Biserica e lucru prețios înaintea ochilor Săi. Toate vor trece, dar Biserica nu. Domnul Isus a plătit scump pentru ea.

        Apostolul Petru spune în prima sa epistolă, în cap. 2:5 ”Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” Respectându-l, prin păzirea Cuvântului, El va fi cu noi.

        Dacă doar ne adunăm și uităm cine este în mijlocul nostru, pe cine onorăm înainte de toate, păcătuim. Ce suntem noi laolaltă? O familie în Domnul. Ce i-ar place Lui la noi? I-ar place să ne vadă o inimă și-un gând, i-ar place să ridicăm rugi curate, sa vadă dragostea jertfitoare la lucru, îndreptarea și sfințirea prin lacrima pocăinței, să vedem voia Lui în toate și să fim gata s-o împlinim, prin El.

         Domnul Isus își iubește Biserica și o vrea Mireasă curată, fără pată. El lucrează în noi desăvârșirea.