" Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica. "
Ioan 3.16

Gandul zilei 01.12.2018


”Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1Corinteni 6:19-20) Suntem ai Lui cu tot ce ne-a dat, cu tot ce ne-a înzestrat. Și ne-a înzestrat cu daruri, ca să-I împlinim scopul pe care-l are cu noi. În același timp, împlinind acest scop, îi aducem slavă. Trebuie să fim atenți la călăuzirea Duhului Sfânt, pentru a ne cunoaște chemarea. Numai îndrumarea lui Dumnezeu ne aduce acolo unde trebuie, nu acolo unde dorim noi, sau ne văd alții. Ne-a fost dat un potențial pentru împlinirea voii Lui. Cu cât suntem preocupați de a-I sluji, cu atât acest potențial crește, spre deschidere și împlinire. Fără rugăciune, nu vom cunoaște călăuzirea și nici împlinirea lucrării. Ceea ce este în noi ne apropie de Domnul și de biruința împlinirii voii Lui: inima curată și sinceră, pe care Dumnezeu o binecuvântează. Relația cu El fie pusă pe primul plan. Să ne putem vedea așa cum ne vede El. Să descoperim fiecare scopul Său pentru noi. Slujind cu trupul și Duhul dinlăuntru, putem aduce pe alții, din moarte la viață. S-ar putea să vedem multe obstacole. Dar dacă Domnul a hotărât să se folosească de noi, să nu ne uităm la obstacole, ci la puterea Sa în noi. Să devenim ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim. Căci prin tot ce ne trece, acest lucru urmărește Domnul. Și să facem acest lucru cu ochii țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, Domnul Isus Cristos.