"Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. "
Galateni 2:20

Gandul zilei 01.04.2018


    Suntem chemați să-L prezentăm pe El, Mare Preot în veac, chiar dacă avem lupta noastră, pe plan intern și extern. E nevoie să ne dezbrăcăm continuu de tot ce nu e conform Cuvântului sfânt.
    Prin Duhul ne întrebăm: mai este un idol în noi? Dându-l la o parte, eul se smerește, ne golim. Golindu-ne, Domnul Isus ocupă în întregime lăuntrul nostru. Atunci mintea și inima sunt una în rezonanță. Atunci Cristos se vede în noi. Și parcă îl auzim pe David: ”Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și  trupul mi se odihnește în liniște.”(Psalmul 16:8-9).
    Poruncile Legii au conștientizat întoteauna de păcat. Din pricina stricăciunii oamenilor, Dumnezeu a trebuit să aducă potopul.
    În trecerea timpului, am văzut că răul invadează o societate, ajungând ca acesta să fie legiferat. Neascultarea aduce implicații catastrofale.
    Ce e de făcut? Să trâmbițăm binele într-o uniune a binelui, căci forța binelui este mai mare și cu cât această forță e mai puternică, cu atât răul evoluează mai puțin.
    Nu este vremea lamentărilor, ci a câștigării altora pentru Împărăția cerească. Vestea bună a Evangheliei trebuie auzită. Să nu uităm trimiterea făcută de Domnul Isus înainte de înălțarea la cer. Să nu uităm cuvintele descoperite lui Ioan în Apocalipsa: ”Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.”(Apocalipsa 22:12-14).