" Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica. "
Ioan 3.16

Gandul zilei 01.03.2018


   ”Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu”(Luca 14:27). E greu de perceput mesajul crucii. Pentru unii e o nebunie, pentru alții înțeles greșit, fiind greu de acceptat. Dar trebuie să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Pentru că numai cel care trăiește astfel va fi ucenicul Domnului Isus.

   ”Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei”.

   Crucea ne duce cu gândul la moarte, căci crucificarea era o formă de execuție crudă și astfel erau condamnați cei mai mari răufăcători. Ni se cere să murim față de păcat, față de modul firesc de a trece prin viață și să trăim o viață curată, sfântă.

   Crucea ne separă de păcat și de lume, vom fi morți față de ea, (adică față de lume), față de păcat. Crucea ne îndreaptă gândul spre o viață de sfințenie. O trăire vie față de Cristos, cu Cristos și moartă față de lume. Numai așa putem dovedi că-L iubim.

   Crucea ne amintește că Domnul Isus a murit pentru noi și că, pentru El, trebuie să trăim o viață care să-l onoreze prin lepădare de sine. Nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat.

   Suferința nu e ceva plăcut, dar ea a vizitat pe toți sfinții. Prin suferință se frânge puterea păcatului. Înțelegem pe deplin cum devenim părtași la moartea și suferința Lui? Căci Cel ce a înviat ne-a promis învierea, pregătirea unui loc, ca acolo unde este El să fim și noi, pentru veșnicie.

   Ni s-a spus că în Împărăția Sa vom intra prin multe necazuri. Dar nimic nu ne sperie, pentru că El este cu noi și harul Său ne dă putere să trecem, să fim biruitori. Să trăim în puterea tăriei Lui!