"Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. "
Galateni 2:20

Gandul zilei 01.01.2017


   Un nou început! Un început care să fie o continuare a lucrurilor bune, făcute cu responsabilitate, o continuare a sfințirii și dedicării lăuntrice.
    Un nou început în cercetare și la renunțare, ferindu-ne de orice se pare rău.
    Un nou început în manifestarea dragostei, a milei și dreptății.
  Un nou început născut dintr-o inimă înnoită, eliberată de orice amărăciune, care bate în prezența Celui Sfânt și continuă să-l iubească mai tare, mai profund, schimbând copilăria credinței pe maturitate.
    Un nou început în manifestarea credinței străjuită de fapta și vorba care luminează.
    Un nou început în manifestarea rugăciunii necurmate, în comunicarea care să cheme și să mijlocească, căci Domnul Dumnezeu ne înconjură cu bunăvoința Lui cum ne-ar înconjura cu un scut.
    Un nou început în a face cunoscut Numele Celui adevărat și sfânt cu orice preț. Căci nimeni nu-i ca El. Și noi vrem să trăim în puterea Lui, să ne  bucurăm în pragul curților Sale, închinându-ne și slăvindu-l laolaltă în Casa Sa.
    Un nou început în a ne încrede pe deplin în El și a nu-l dezamăgi, căci nouă, niște vase de lut, (2Corinteni 4:7) ne-a fost încredințat mesajul mântuirii, pe care să-l împărtășim și altora.
    Un nou început pentru a renunța la căldicel și-a reaprinde focul dragostei care să ostenească lucrând cu bucurie, spre a fi găsiți, în toate, robi buni și credincioși, după inima Stăpânului care ne-a zămislit.