" Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica. "
Ioan 3.16

Gandul zilei 01.12.2015


"Mă bucur în Domnul și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, și ca o mireasă, împodobită cu sculele ei."-Isaia.61:10
Deși nu L-am  văzut pe El decât în inima mea, pot să închid ochii și să văd aievea ieslea, Pruncul și ai Săi părinți, oaspeții veniți să-l vadă. Tablou mai frumos nici nu-mi pot imagina: noaptea feerică, înstelată, steaua mare și luminoasă arătând spre Pruncul special, cu un destin special, liniștea încremenită în eter. Parcă totul stă neclintit în această așteptare, ca în fața blitzului ce vrea să imortalizeze un moment de răscruce.
Toată durerea unei lumi decăzute, îndepărtate de Tatăl prin slăbiciunea păcatului, a început să scîncească în lacrimi de bucurie.
Cerul și pământul laolaltă pentru o singură și mare binecuvântare: nașterea pe pămînt a Regelui răscumpărător. Între cer și pământ, între Dumnezeu și om: Pruncul, Omul Isus Cristos, Răscumpărătorul nostru.
Câtă bucurie în dragostea descoperită! Câtă încântare în frumusețea Ta lăuntrică desăvârșită, Doamne! Nimic nu meritam și totuși,Tu n-ai putut să nu ne cuprinzi în brațele iubirii nepieritoare, ale iertării, care face din sclavi oameni slobozi, eliberați de blestemul morții, al păcatului.
Un Prunc s-a născut cu o menire specială, pe care a împlinit-o întocmai. Iată Harul prin care Dumnezeu își arată toată bunăvoința față de noi, iată scăparea. Putem fi nepăsători, putem să nu ne bucurăm de Domnul nostru, Izbăvitorul? Putem să nu-l urmăm? Sau, de acum, putem totul prin El, Domnul slavei? Cu o inimă nouă, lucrată prin iubirea acestui Prunc și-a noastră pentru El, căci numai iubirea împărtășită are putere, bucuria mântuitoare să lucreze în noi o veșnicie vrednică de slavă!