"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! "
1 Cronici 16:34

Gandul zilei 02.06.2011


 

Poporul evreu, deşi ales,nu a fost mai bun decît altele. Nici noi nu suntem. E apanajul harului.
Scriitoarea Flannery O Conor spune că «natura umană se împotriveşte cuputere harului, pentru că harul ne schimbă şi schimbarea este dureroasă.»
Harul lui Dumnezeu, deschis şi astăzi, pentru cine vrea să beneficieze de el, încă poate ridica din neştiinţa păcatului, poate lumina, poate schimba vieţi, oferind veşnicia.
Căci Domnul ISUS, venind pe pămînt, a dovedit dragostea lui Dumnezeu pentru noi (Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul LUI FIU, pentru ca oricine crede în EL, să nu piară, ci să aibă viată veşnică -Ioan3:16)
Parabolele cu oaia pierdută, fiul risipitor, bănuţul pierdut şi căutat de femeie, conduc în final la bucuria cerului că un păcătos s-a întors acasă.
Această bucurie vine din dragoste.
Harul lui Dumnezeu îmi dă putere, deşi sunt slab.
L.Tolstoi, marele scriitor rus, n-a înţeles harul pentru că s-a străduit să împlinească Cuvîntul cu puterile sale şi în aceeaşi măsură s-a amărît privind la neputinţa din el. Pur şi simplu n-a văzut harul, ci doar poruncile legaliste.
Puterea lui Dumnezeu se manifestă în slăbiciunea noastră. De aceea ne bazăm pe EL, cand suntem slabi, nu pe puterile noastre. Şi LUI îi place acest lucru.
Apostolul Pavel spunea ‘‘..cînd sunt slab, atunci sunt tare’’,sau ‘‘..mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămînă în mine’’(2Cor.12:9-10), după ce Domnul Isus îi spusese că harul LUI îi este de ajuns şi puterea SA în slăbiciune este făcută desăvîrşită.
În slăbiciune este smerenie şi abandonare în Mîna Lui, este recunoaşterea dependenţei, a puterii LUI în noi.
Încurajarea Domnului Isus: ,,..îndrăzniţi, Eu am biruit lumea’’ (Ioan16:33) se bazează pe credinţa noastră în EL (Acela de la care vom primi ajutor în necaz, vom primi pace), nu pe curajul nostru. Numai prin EL putem fi biruitori.
Tăria noastră este EL şi vine din nădejdea vie, ce însoţeşte credinţa.