"Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele."
Proverbe 18:21

Gandul zilei 01.07.2015


Sufletul! Grija cea mai de preț, căci ce i-ar folosi omului să aibă lumea întreagă, dacă și-ar pierde sufletul?
Ca sufletul să se bucure de veșnicia plină de pace și bucurie, fără lacrimi și amar, fără durere și suspin, să avem grijă aici, în ruga necurmată, de a-l aduce înaintea Celui ziditor spre curățire, umplere cu Duh și umblare în neprihănire.
Să nu prețuim această trecere, ci să ne investim în a-l urma pe Cristos în această viață.
Gura să laude mereu pe Domnul și lumina din noi să  binecuvânteze, lipindu-se de cel ce plânge, de cel în nevoie, flămând și însetat, de cel ce se-nfrânează, de cel căutător de Dumnezeu.
Sufletul tău să fugă de cel aspru, lipindu-se de cel milostiv, de cel dârz, apropiindu-se de cel bland, de cel certăreț, lipindu-se de cel împăciuitor,  grabnic ascultător și pilduitor.
Păzește-ți sufletul! În curăție și rugă, așteptând totul de la Cel Preaînalt, nimic de la oameni.
Domnul Isus nu este un personaj istoric, ci cel prezent permanent lângă noi, în noi, însoțindu-ne în loc și timp. Să ne fortificăm bând mereu apa vie a păcii Cuvântului sfânt și dragostea Sa să ne mențină pe cale. Să ascultăm în totul de Duhul care ne-a fost dat, spunând "NU" omului vechi. Și dacă s-a strecurat nevegherea, să ne pocăim degrabă.
Lupta cea bună a credinței ne duce sufletul spre desăvârșire.
Ochiul sufletului, cugetul, să fie mereu curat. Omul fericit este cel mulțumit sufletește, cu cugetul curat în tot ce face.
O inimă smerită, plină de pace și dragoste, este o inimă fericită. Dragostea nu face rău aproapelui…
Slăbănogul a fost tămăduit de Domnul Isus. Și astăzi El vindecă orice slăbănogit sufletește, care strigă după ajutorul Lui. Orice suflet care-l caută din toată inima și vrea să trăiască o viață de ascultare de El.