"Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele."
Proverbe 18:21

Gandul zilei 01.06.2015


    Ştim că toată lumea zace în Cel rău. Cel rău care a lucrat în toate timpurile prin oameni, împotriva lui Dumnezeu şi care lucrează şi astăzi mai îndârjit ca oricând. El se foloseşte de oameni spre distrugere şi îndepărtarea de Dumnezeu.
    Planul secret al "elitei” ce conduce întreaga lume este un plan diabolic care va culmina cu un singur guvern al lumii condus de Anticrist. Totul conduce la o lume fără Dumnezeu. Şi până acolo, forţe obscure manipulează, amăgesc, prin toate mijloacele.
    Nici noi nu suntem scutiţi de amăgirea deşartă. Diavolul se bazează pe nevegherea noastră, pe slăbiciunile noastre, pe atracţia prin plăcerile firii cu care luptăm, pe îndoiala care se poate strecura ca să slăbească credinţa.
    Iubirea pentru Dumnezeu, pentru Domnul nostru, Isus Cristos, să fie mai mare decât orice momeală în cârligul Diavolului şi să ne motiveze la ascultare de El şi împotrivire faţă de Cel rău.
    Să cultivăm această iubire prin dragoste frăţească, veghere şi înţelegere matură a oricărui pericol.
    Să cultivăm această iubire în Biserca vie, deschisă spre învăţătura curată a Cuvântului şi trăirea Lui. S-o cultivăm fiind consecvenţi în rugă, studierea Bibliei şi umblare zilnică în învăţătura ei.
   Să cultivăm această dragoste rămânând lângă Cuvânt şi încurajându-ne prin El: "Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume.”(1Ioan4:4)
    Să cultivăm această dragoste mergând împreună cu Isus, pentru a fi transformaţi după chipul Său, unindu-ne cu El, după ce ne-am răstignit împreună cu El. Numai trăind mereu ca în prezenţa Lui, putem fi influenţaţi de El.
   Să ţinem piept oricăror provocări şi să putem spune: "Am fost răstignit împreună cu Cristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20).