"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 01.03.2015


“Ia seama dar,ca lumina care este în tine, să nu fie întuneric. Aşa că, dacă tot trupul tău e plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”(Luca 11:35/36)
Aşadar, întorşi la cunoştinţa adevărului, luminaţi de Duhul Sfânt, şi totuşi... cu o viaţă chinuită de păcat ascuns, care face ca lumina din noi să fie întuneric. Se poate, din păcate.
Ne putem împotmoli la un moment dat, înnămoli spiritual. Pentru că trăim în împărăţia Prinţului întunericului, care se luptă ca un leu cu copiii lui Dumnezeu, pe care caută să-i înşele. Înşelătorul are acces la gândul şi inima omului. Să ne împotrivim Lui cu sabia Duhului (Cuvântul), întăriţi cu toată armătura lui Dumnezeu, nelăsându-ne biruiţi.
Să invocăm ajutorul Domnului şi El va lucra în noi. Renunţarea la păcat dă iar viaţă şi odihnă sufletului nostru. După cum orice copil îşi întristează părinţii prin neascultare, aşa îl întristăm şi noi pe Domnul, neascultând de Cuvânt. Aşadar să rămânem tari în credinţă şi ascultare. "Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui" (Efeseni6:10).
Domnul Isus s-a rugat Tatălui să ne păzească de Cel rău şi să ne sfinţească prin adevărul Său (prin Cuvânt). Să fugim de păcatele societăţii în care trăim. Mintea, trupul, viaţa noastră să fie puse în slujba ascultării şi iubirii de Domnul, căci satisfacerea poftelor firii aduce chin şi duce la pierzare.
Mulţumirea lăuntrică este puterea de a evita orice pericol care fură bucuria şi pacea în Hristos. Să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Său, rămânând în picioare, neclintiţi, cu demnitatea de copii ai Săi.