"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 31.12.2014


Trecerea în noul an se face c-un gând retrospectiv. Şi tot un gând rămâne neschimbat, acela că nu ştim ce ne aşteaptă în noul an, tot aşa cum nu ştim ce aduce ziua de mâine. 

      Privind înapoi, nu-mi vine să cred că am trecut pe unde am trecut, că mi s-a întâmplat mie. Dar prin orice am trece, ştiu că suntem încercaţi, asistaţi, însoţiţi prin Duhul, mângâiaţi, îndrumaţi, ajutaţi să fim biruitori.

    Mă rog ca Domnul să ne ţină inima şi mintea mereu în atenţia Cuvântului şi a Duhului Sfânt. Mă rog pentru o stare de mulţumire şi îndatorare permanentă.
       Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ferească de cele trei manifestări ale răului în noi: fire pământească, pofta ochilor, lăudăroşenia vieţii, printr-o vigilenţă crescută, neuitând de luptă şi veghere.
        Mă rog să găsim în Cuvânt cele mai înţelepte sfaturi legate de orice frământare.
      Şi dacă se întâmplă să cădem, nu când falimentăm e un dezastru, ci când ne complacem şi acceptăm. Dar un creştin e de neânvins, pentru că, chiar dacă, accidental, cade, el  se ridică. Ridică-te şi mergi mai departe, ori de câte ori te-ai împotmolit! În orice problemă, El e gata să ne ajute, dacă avem răbdare, perseverenţă în rugă. Ceea ce ni se pare fără putinţă, prin El se poate. Se poate ca prin El să biruim orice. Cu Domnul la dreapta noastră nu ne vom clătina!
            Mă rog ca Domnul să ne găsească cu inimile curăţite, în temere şi veghere, lucrând în via Lui.