"Si-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,ca să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea "
Efeseni 3:16-19

Gandul zilei 01.03.2014


   Soarele adulmecă primăvara cu raza-i blândă şi-o îndeamnă să-şi arate faţa şi să intre în rol, pentru că vechiul anotimp e gata să-şi isprăvească jocul şi să plece, părăsind scena. Toate slujesc Marelui regizor, care vrea ca noi să ne bucurăm de fiecare anotimp, ca fond în peisajul alergării noastre.

   Indiferent de vreme sau vremuri, noi, auditoriul, apreciem lăudând interesul regizorului pentru înnoirea şi îmbogăţirea vieţii noastre lăuntrice, odată cu parcurgerea anotimpurilor create de El. Lăudăm grija Lui pentru curăţirea vieţilor noastre şi opţiunea dată în a alege.

    Îi mulţumim pentru creşterea în înţelegerea Lui şi a voii Sale, în a ne apropia tot mai mult de lumina revelaţiei Lui.

    Să nu irosim nici o primăvară, absentând de la chemarea Lui în orice fel de învoire duhovnicească, căci primăvara e chemarea la o viaţă înnoită.

   Să adunăm fiecare primăvară într-un buchet de mulţumire aplaudată tacit în trăire înaltă, la scena deschisă a universului, asistată şi de ochi nevăzuţi.

    Să ne bucurăm de orice oportunitate spirituală oferită în acest anotimp, căci El nu are în vedere decât experienţa spre desăvârşire, întru binele nostru.