"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 01.03.2014


   Soarele adulmecă primăvara cu raza-i blândă şi-o îndeamnă să-şi arate faţa şi să intre în rol, pentru că vechiul anotimp e gata să-şi isprăvească jocul şi să plece, părăsind scena. Toate slujesc Marelui regizor, care vrea ca noi să ne bucurăm de fiecare anotimp, ca fond în peisajul alergării noastre.

   Indiferent de vreme sau vremuri, noi, auditoriul, apreciem lăudând interesul regizorului pentru înnoirea şi îmbogăţirea vieţii noastre lăuntrice, odată cu parcurgerea anotimpurilor create de El. Lăudăm grija Lui pentru curăţirea vieţilor noastre şi opţiunea dată în a alege.

    Îi mulţumim pentru creşterea în înţelegerea Lui şi a voii Sale, în a ne apropia tot mai mult de lumina revelaţiei Lui.

    Să nu irosim nici o primăvară, absentând de la chemarea Lui în orice fel de învoire duhovnicească, căci primăvara e chemarea la o viaţă înnoită.

   Să adunăm fiecare primăvară într-un buchet de mulţumire aplaudată tacit în trăire înaltă, la scena deschisă a universului, asistată şi de ochi nevăzuţi.

    Să ne bucurăm de orice oportunitate spirituală oferită în acest anotimp, căci El nu are în vedere decât experienţa spre desăvârşire, întru binele nostru.