"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 03.12.2013


Miros de iarnă unit cu cel de sărbătoare. Şi gândul colindă şi spune:               Aveam nevoie de EL. Aveam nevoie de dragostea Lui. Pentru ca sufletul nostru să trăiască cu pacea iertării, sub oblăduirea Duhului sfânt. 
         Avem nevoie să reânviem trecutul, rememorând şi refăcând drumul spre izbăvire.  

           Avem nevoie să-l sărbătorim. Ca bucuria să ne inunde fiinţa mai mult decât o poate face un pom împodobit şi tot meniul sărbătorii.                  

          Avem nevoie de El. Înnoindu-ne, să ne facă mai buni.

      Avem nevoie de El. Să ne ia de mână pe fiecare şi să ne facă să înţelegem, pas cu pas, de ce a trebuit să părăsească cerul şi să se nască pentru noi, de ce trebuie să trăim cu bucurie, în smerenie şi curăţie.      
          Avem nevoie de El. Să-şi arate puterea prin noi. 

          Pentru că a plătit pentru mântuirea noastră, suntem legaţi de-a pururi. Şi pentru că ne-a renăscut, să-l cinstim cu o viaţă de ascultare.

         Să nu-l dezamăgim.Să ne amintim mereu că numai prin El avem speranţa nemuririi.

            Cinstiţi-l pe pruncul salvării. Iubiţi-l. Pentru suprema lepădare de sine, pentru tot ce a făcut şi face pentru noi, pentru nădejdea pe care o avem că nimeni nu ne poate despărţi de iubirea Lui.