"Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. "
Deuteronom 7:9

Gandul zilei 03.10.2013


"Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină -Marcu 4:22.

Lumina cuprinde toate culorile, cu orice nuanţă. În lumină, orice amănunt e redat, nimic nu mai e estompat sau ascuns, totul se vede aşa cum este.

În lumină e adevărul. Pentru că adevărul este Lumina lumii şi vine din Tatăl luminilor.

Lumina artificială poate minţi, cea naturală e de o sinceritate uneori dureroasă. În lumină nimic nu poţi ascunde, numai întunericul poate face aceasta.

Orice taină, chiar şi bine camuflată în inimă, Domnul tot o vede. De n-o aduci singur la lumina adevărului, rămâi responsabil de tăinuire. Căci ce e tăinuit nu poate fi supus mărturisirii, eliberării, iertării. Tăinuim ceva pentru care am putea fi judecaţi, condamnaţi, blamaţi. Nu avem curajul şi nici demnitatea mărturisirii deschise,în căinţă, indiferent de  ce-ar crede aproapele. Indiferent de ocară. Mai bine suportarea ocării aici şi să plecăm iertaţi, decât ca dincolo să scoată Domnul totul la lumină. Ne e teamă de reflecţia noastră în ochii altora şi nu ai Domnului.

Lumina să ne penetreze mintea şi inima. O minte luminată este o minte sănătoasă. O inimă luminată e plină de sinceritate, ca o carte deschisă. Pentru acestea, Duhul Sfânt este călăuză.

Trebuie să trăim în lumină. În lumina Cuvântului, în lumina adevărului şi vom putea lumina şi pe alţii.