"Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. "
Galateni 2:20

Gandul zilei 03.10.2013


"Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină -Marcu 4:22.

Lumina cuprinde toate culorile, cu orice nuanţă. În lumină, orice amănunt e redat, nimic nu mai e estompat sau ascuns, totul se vede aşa cum este.

În lumină e adevărul. Pentru că adevărul este Lumina lumii şi vine din Tatăl luminilor.

Lumina artificială poate minţi, cea naturală e de o sinceritate uneori dureroasă. În lumină nimic nu poţi ascunde, numai întunericul poate face aceasta.

Orice taină, chiar şi bine camuflată în inimă, Domnul tot o vede. De n-o aduci singur la lumina adevărului, rămâi responsabil de tăinuire. Căci ce e tăinuit nu poate fi supus mărturisirii, eliberării, iertării. Tăinuim ceva pentru care am putea fi judecaţi, condamnaţi, blamaţi. Nu avem curajul şi nici demnitatea mărturisirii deschise,în căinţă, indiferent de  ce-ar crede aproapele. Indiferent de ocară. Mai bine suportarea ocării aici şi să plecăm iertaţi, decât ca dincolo să scoată Domnul totul la lumină. Ne e teamă de reflecţia noastră în ochii altora şi nu ai Domnului.

Lumina să ne penetreze mintea şi inima. O minte luminată este o minte sănătoasă. O inimă luminată e plină de sinceritate, ca o carte deschisă. Pentru acestea, Duhul Sfânt este călăuză.

Trebuie să trăim în lumină. În lumina Cuvântului, în lumina adevărului şi vom putea lumina şi pe alţii.