"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 12.08.2013


Problema legalizării căsătoriei între homosexuali a împărţit societatea între cei pro şi contra.

Până unde poate ajunge implicarea creştinului în viaţa socială sau politică?

Bisericile creştine arată ce crede Dumnezeu despre acest lucru, problema fiind ce se întâmplă cu un popor sau cum îl vede Dumnezeu dacă legiferează un păcat.

Şi totuşi… M-am întrebat de ce C.S.Lewis a fost de acord cu avortul, când s-a propus legalizarea lui. El a explicat că legalitatea şi moralitatea sunt lucruri diferite şi trebuie să facem distincţie între ele. Legea nu-mi impune să nu mint, să nu curvesc şi toate valorile morale ce decurg din poruncile lui Dumnezeu. M-am gândit de ce n-am manifestat vehemenţă şi faţă de alte legi nedrepte, care favorizează doar o categorie de oameni? Nefiind păcat? Păi din solidaritate, pentru a împlini iubirea aproapelui.

Grâul şi neghina cresc laolaltă, aşa a lăsat Dumnezeu. Cine iubeşte Cuvântul, îl iubeşte pe Dumnezeu şi ia în serios doar legile lui Dumnezeu, doar poruncile Lui. Dacă legile ţării contrazic legile Lui, eu ce fac? Mă ţin doar de cele veşnice, căci vremelnicia aceasta poate impune orice legi. Eu ascult de Dumnezeu, nu de oameni.

Eu ştiu că această lege încalcă o poruncă şi acoperă un păcat, dar dacă nu mi se impune, am grijă să veghez. Cei care păcătuiesc o fac şi în afara legii, e alegerea lor, a fiecăruia.

Implicaţiile, cu siguranţă, sunt mari pentru noi. Încet, încet, libertatea de manifestare şi impactul în afară se strâng. Dar astăzi, poporul lui Dumnezeu e format prin selecţie, din toate naţiunile. Vegherea şi lupta este pentru fiecare care vrea să facă parte din acest popor.

Nu cred că o lege îi apără pe copiii şi nepoţii noştri de influenţa acestei libertăţi, ci ruga noastră necurmată. Sfinţirea e o luptă permanentă. Domnul Isus ne-a avertizat:,,Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta ,lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află" (Mat.7:13-14).