"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 28.06.2013


   Ne-au fost date porunci ca să ştim cum să trăim, spre binele nostru. Păzindu-le, ne formăm obiceiuri, urmăm principii, cugetul relaţionând cu voia sfântă a lui Dumnezeu şi căpătăm astfel putere şi înţelepciune să navigăm pe marea acestei lumi.
   În Biserica Lui, Dumnezeu a aşezat astfel mădularele, ca să îngrijească unele de altele, nefiind vreo dezbinare între ele. Cum slujim unii altora? Cu dragostea care uneşte? În Ioan13:34 Domnul Isus spune: ,,..cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.Ne iubim cu iubirea lui Isus, în respect şi renunţare la sine?
     Ni s-a spus că fiecare trebuie să slujească altuia cu darul pe care l-a primit. Ne cunoaştem darul şi suntem săritori în slujire, sau doar privim ce fac alţii?
   Iubirea frăţească se extinde la iubirea aproapelui, iubirea duşmanului. Am fost chemaţi să binecuvântăm, noi fiind binecuvântaţi de Dumnezeu. Ce-ar însemna să binecuvântăm? Nu numai să dorim binele aproapelui, ci să-l ajutăm cu fapta,conducându-l spre cunoaşterea lui Dumnezeu, pentru a învăţa cum să asculte şi să păzească poruncile Lui.
    În Matei 7:12 se spune: ,,Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.Împlinim astfel a doua poruncă, iubirea aproapelui. Dar, dacă prima poruncă nu e împlinită, adică iubirea de Dumnezeu, cea de-a doua cu atât mai puţin. Până nu-L cunoşti pe Dumnezeu prin Cuvântul Său, până nu stai uimit, pătruns în faţa jertfei Sale, nu înţelegi sacrificiul, rostul lui, nici nu-l poţi practica. Apostolul Pavel spune: ,,Mă lupt să-l cunosc pe Dumnezeu şi puterea învierii Lui”. Aici este izvorul tămăduirii de neputinţă şi firesc, este secretul ascultării: străduinţa de a-L CUNOAŞTE pe El şi a trăi călăuzit, încrezându-te pe deplin.
   Iubirea de Dumnezeu sfarmă orice piatră de egoism şi induce apropierea de valorile Lui, spre dragoste şi sujire necondiţionată.
     Să binecuvântăm acum, când poarta harului este deschisă, spre slava Lui, a Celui ce ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti, în Hristos.