"Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele."
Proverbe 18:21

Gândul zilei - 10.04.2011


 

Omul a cunoscut impunerea, prin forţa puterii, fără alternativă de alegere.
Inchiziţia, prin forţă, a impus credinţa. Imperiile au supus, cu forţa, popoare.
Dumnezeu ne-a oferit şansa de a alege. Putem alege să-i păzim poruncile, sau nu. Nu ne-a impus, ne-a arătat doar variantele, binele şi răul.
Puterea, într-adevăr, supune. Dar numai dragostea naşte dragoste, numai prin dragoste cucereşti inima omului.
Unii spun că privilegiul gândirii ne face umani. E-adevărat că numai o minte curată mă apropie de Dumnezeu, dar cred că atât cât iubim ne face umani.
Dumnezeu, prin ceea ce a făcut pentru noi, e dovada dragostei supreme. Şi dragostea SA pentru oameni a stârnit în ei dragostea de a-L urma
Domnul ISUS nu le-a spus ucenicilor să întemeieze o Biserică autoritară şi puternică prin impunere, ci, « prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.  »(Ioan13:35)
De ce oare prima dintre roadele Duhului este dragostea?
Apostolul Pavel le spune romanilor să biruiască răul prin bine (Rom. 12:21) Şi nenumărate îndemnuri trimit către dragoste, pentru că cea mai mare putere asupra răului o are dragostea.