"Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. "
Galateni 2:20

Gandul zilei 01.01.2012


     Aparţinem unui veac, unei treceri. Dincolo de ierarhiile omeneşti, ce conduc acest pământ, tronează Dumnezeu. De fapt, aparţinem Lui, acelui Dumnezeu îndurător, dar drept, iertător, dar suveran. Chiar de pare că facem parte din angrenajul manipulat de unii, suntem sub controlul Tatălui ceresc.

      Nu ştim însă ce va aduce anul, ce va fi. Dar ştim, întemeiaţi prin credinţă, pe promisiunile Lui, că suntem ocrotiţi de puterea-I, CARE POATE împlini, alina, restabili, deschide uşi, însănătoşi, rezolva orice problemă.

          Nu ştim ce nouă lucrare se va ivi, s-o ducem la bun sfârşit, spre slava Sa. Dar ştim că, cerând, El ne dă şi voinţa şi înfăptuirea voii Sale, toate resursele necesare.

           Nu ştim ce se va ivi şi ce luptă-n rugăciune-avem de dus, dar ştim că El ne va întări, zidindu-ne lăuntric pentru orice lucrare, când uniţi, vom sta-n spărtură, unii pentru alţii.

           Nu ştim ce lipsă sau suferinţă ne va îndurera, dar ştim că nici un om nu poate mângâia, întări şi oferi pace, aşa cum o face El.

            Prin orice am trece, El înfăptuieşte mai departe planul pe care-l are cu noi, cu întreaga omenire, pentru dobândirea vieţii veşnice. Teama şi disperarea se fac preş înaintea credinţei, care, călcându-le, le transformă în tărie şi cutezanţă.

         Mai mult decât atât, noi ştim că Domnul Isus, va reveni pe nori de slavă.Oricând o poate face. Se va bucura să ne găsească lucrând în via Lui, cu inimile curăţite, cu candela sfinţirii mereu aprinsă, ca pe nişte robi buni şi credincioşi.