"Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea."
1 Corinteni 13:13

Gandul zilei 01.12.2021


  ”Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul.”(Luca 2:10-11)
  Cine-ar fi putut sta în picioare în fața dreptății unui Dumnezeu măreț? Cine-ar fi căpătat iertare, spre viață?
  Deși în noi ideea de dreptate-i vie, propria vină n-o vedem, sau motivăm cu stângăcie. Deși greșiți, cu greu iertăm celui ce ne-a greșit. Cât de mare este iubirea noastră? Cât biruim firea, ridicându-ne deasupra ei, în duhovnicesc, spre-a fi plăcuți Celui căruia îi datorăm totul?
   Pentru starea de păcat, am fost sortiți pieirii. Și totuși, dragostea Lui ar fi fost rănită de pierderea noastră și milostivirea Sa a dat curs planului de salvare. Și asta, deși îngerul căzut a vrut să demonstreze mereu că omul creat nu merită nimic și-n zadar s-ar osteni Domnul să-l recupereze, că va rămâne împietrit, fără să-L asculte, urmându-L.
    Cristos se naște printre pământeni, în umilință. El, Înțeleptul, El, Fiu de Dumnezeu, s-a făcut copil de pământean, fiu de tâmplar, într-o cetate a Iudeii.
    S-a întrupat iubirea, ca să le schimbe oamenilor statutul, menirea. Prin El am cunoscut dezrobirea. A luat asupra Sa păcatul lumii întregi, s-a dăruit pe sine ca preț de răscumpărare, pentru ca noi să căpătăm iertare. Ca noi să ne putem sfinți pe deplin, căpătând pașaport de liberă trecere în cerul Său. Ce veste minunat de bună în gura Îngerului!
    Zi de zi, ducem cu noi recunoștința, păstrând în inimă parfumul dragostei și bunătății Sale, care ne îndeamnă la pocăință.
     An de an, iarna și primăvara, Regele nostru, Domn al vieții, Biruitorul, este Marele sărbătorit. Glorie Lui!