"Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă."
1 Timotei 4:16

Gandul zilei 01.11.2021


”Căci în Cristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea înprejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.”(Galateni 6:15)

      Acest verset vine ca o motivație a celor spuse de apostolul Pavel galatenilor, anterior, care după ce cunoscuseră calea care duce la mântuire, prin Isus Cristos, voiau să se întoarcă la vechile rânduieli, la tăierea împrejur.
      Această tăiere împrejur avea acum aceeași valoare cu netăierea împrejur, punând mai presus de acestea a fi o făptură nouă.
        Au trecut atâția ani și generații de atunci și a fi o făptură nouă rămâne dezideratul credinciosului care a înțeles ce vrea Domnul de la el. Căci numai în Cristos poți fi o făptură nouă. Noi în El și El în noi; Cristos să trăiască in noi prin vorba noastră, dragostea noastră, voința, toate să fie ale Lui.
        Numai cunoașterea făpturii vechi te ajută să știi de ce să te rupi, cu ce să te înnoiești. Prima și cea mai grabnică înnoire este cea a minții. Gândirea influențează acțiunile noastre, viața. Gândirea ghidată de Cuvântul Sfânt este pusă în practică. Să nu ne schimbăm pentru a fi plăcuți și acceptați de cei din jur, ci doar Cuvântul să ne îndrume.
      A fi o făptură nouă presupune a fi în Cristos și a fi rupt de orice era înainte prilej de păcătuire (2 Corinteni 5:17).
        Psihologii spun că omul își dorește înnoirea, schimbarea, sătul de lucrurile vechi pe care le deține. Dar de schimbarea lăuntrică nu este pasionat.Adevărata înnoire vine din motivația iubirii lui Dumnezeu din toată inima și dorința de a-i fi plăcut, ascultător.
      Romani 7:18 ne spune că nimic bun nu locuiește în noi; numai prin puterea lui Dumnezeu suntem schimbați, prin recunoașterea și mărturisirea stării noastre greșite, adică prin pocăință. Să renunțăm la aluatul cel vechi, să fim un izvor de apă vie și acest lucru este posibil prin pocăință.(Rom.6:13)
      Să nu ne amăgim că suntem o făptură nouă, ignorând introspecția. Să privim permanent în noi și luminați de Duhul Sfânt să putem recunoaște, identifica, orice urmă de păcat. (Psalmul.51:3) Domnul este cel care lucrează în noi și ne dă putere, prin Duhul, s-o rupem cu orice fel de robie. Să ne mărturisim, căpătând iertare.
      Acea făptură nouă e plină de iubire, prezență plăcută pentru cei din jur, gata să sprijine, să încurajeze, să ridice.

      Fă-ne, Doamne, făpturi noi, în care să te vezi pe Tine și așa să ne conduci, până vom ajunge în Împărăție, unde vei înnoi numele noastre și ne vom bucura pe deplin!