"Cum a ieşit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, aşa se întoarce, şi nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. "
Ecleziastul 5:15

Gandul zilei 01.08.2021


  ”Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijinește”(PS.63:8)

      David face această afirmație, având o relație specială cu Domnul, alegând să-L cinstească prin ascultare, să-L iubească din toată inima, să se încreadă pe deplin în ajutorul Său. Chiar atunci când păcătuiește și își dă seama ce a făcut, se pocăiește, văzând dreaptă  pedeapsa Domnului și plângând cu amar în inima lui.
      Are o inimă specială, în care dragostea față de Domnul primează.Sufletul lui credincios nu vrea să supere niciodată pe Domnul, să iasă din Cuvântul Său și-i pare rău când, orbit de firesc, păcătuiește.Dragostea lui este atât de profundă, încât simte că sufletul îi e lipit de Domnul.Putea avea sufletul lipit de bogățiile lumii acesteia, sau lipit de un om, de orice idol.
      În Corinteni  6:17 aflăm că ”cine se lipește de Domnul, este un singur  duh cu El.” Iată cum era David. Și Domnul, văzându-i inima, gata să recunoască răul înfăptuit, gata să plângă cu amărăciune păcatul, gata să primească pedeapsa, gata să se smerească, l-a numit ”om după inima Mea”.
      David experimentează, în relația cu Domnul, ajutorul pe care îl primește în clipe tulburi, dreptatea Lui, bunătatea Lui. Și încrederea lui în Dumnezeu este așa cum Domnul o dorește de la copiii Săi. David nu se clatină pentru că dreapta Domnului în care se încrede, îl sprijinește.
        Fiecare din noi experimentăm, în relația cu Domnul, nivelul ascultării și dragostei, care ne apropie de El. Inima noastră îl caută și în nevoie, și în mulțumire, în orice împrejurare. Ea este deschisă înaintea Lui ca o carte și Dumnezeu ne citește, ne știe. Vede nivelul încrederii, al dragostei, al renunțării la firesc, al părerii de rău, al abandonării în Mâna Lui.
        Dragostea ce i-o purtăm ne e testată.

        O, Doamne, crește-ne iubirea, încrederea, căci tânjim după Tine!