"Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale."
Psalmii 119:10

Gandul zilei 01.07.2021


  ”Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.” (Ps.33:22)

      Îndurarea este atributul lui Dumnezeu, care s-a manifestat totdeauna față de omul creat. Găsim în Scriptură, de nenumărate ori, referiri la această calitate, alături de bunătate, milostivire, credincioșie, dreptate, dragoste.
      Pe muntele Sinai, Moise L-a așteptat pe Domnul, pentru rescrierea noilor table și a auzit vestirea strigată: ”Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri, iartă fărădelegea….”
      Deși Ps.33;19 ne spune că Domnul se îndură de cine vrea, totuși, cine beneficiază de indurarea Sa?   Iată: ”Cel care se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea Lui” (Ps.32:10); ”Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă îndurare”(Ps.28:13); ”Îndurarea Lui se întinde din neam în neam pentru cei ce se tem de El”, spune Maria, în cântarea sa (Luca1:50)
    Domnul nu ne-a sortit pieirii pentru păcatul nostru, ci s-a indurat și ne-a născut din nou. Domnul s-a îndurat de o casă datorită credincioșiei unui tată, unei mame, s-a indurat de un popor, o cetate, datorită mijlocirii unor credincioși ascultători. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie.(Ps.23:10)
    Îndurarea Domnului este inepuizabilă, căci Ieremia declară că îndurările Lui nu sunt la capăt. Tocmai pentru că Dumnezeu se indură văzând schimbarea noastră, prin pocăință.
      Asemenea Lui, și noi trebuie să ne manifestăm cu îndurare.Suntem sfătuiți în Col.3:12 să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de indurare. Știm că cel care are milă, va avea parte de milă. Domnul vorbește poporului prin gura lui Mica, arătându-i că i se cere să iubească mila, să facă dreptate și să umble smerit. ”Milă voiesc, iar nu jertfă”-cere Domnul Isus la a se reflecta la aceste cuvinte, când a fost acuzat de farisei că stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Mila este susținută de dragoste.
      Psalmistul cântă îndurarea lui Dumnezeu și se cuvine să-L lăudăm de-a pururi pentru ea.
El ne înconjură în fiecare zi cu îndurarea Lui, căci nu ne face după cum merităm, știe din ce suntem făcuți.

      Nădăjduim în îndurarea Sa și ne rugăm pentru ea.Căci de n-ar fi îndurarea Sa, am fi pierduți. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru, care are o inimă milostivă și se indură de noi ca un Tată de copiii Săi!