"Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea."
1 Corinteni 13:13

Gandul zilei 01.06.2021


”Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor.”(Isaia 26:4)
Gândind la sintagma ”stânca veacurilor”, vezi o tărie indestructibilă, care nu se trece, nu poate fi nicicând și cu nimic slăbită, diminuată și este eternă.
Această tărie caracterizează forța, puterea Dumnezeului nostru. Puterea Sa este nespus de mare, inepuizabilă și de neclintit. Stâncă!
Te poți bizui, te poți încrede în Domnul pentru că El poate.Poate totul. Bazează-te pe forța Lui, pe tăria Lui, pe puterea Lui! Prin credință, poți experimenta asta.
Nimeni, în afară de El, nu poate avea tăria Lui, de granit. Se înțelege că-ți poate veni în ajutor, pentru că poate s-o facă ca nimeni altul mai bine. Decizia de a te încrede în El și nu în altceva sau altcineva îți aparține.
Acest Dumnezeu puternic, care a făcut totul pentru noi, vrea să ne încredem în El. Pentru că ne iubește. Și iubirea Lui este statornică, mare, totală, asemenea puterii Sale inepuizabile.
Cum să nu te încrezi în El, trăind o viață de ascultare, dedicare, ca să slujești de laudă slavei Sale? Noi suntem făpturile Lui, știm în cine ne încredem. Cum să nu-l urmezi, crezând promisiunile Lui? El ne-a creat pentru viață și nu pentru pierzare.El ne-a creat din dragoste, punând în noi un strop din preaplinul divin. Cum să nu ne-credem în Cel care ne vrea doar binele?
Încrederea să fie totală și pe vecie, pentru totdeauna. Domnului ii este plăcut omul care își pune încrederea în El.
Doamne, ajută-ne să te onorăm și cu increderea noastră deplină, chiar și atunci când nu înțelegem, când obosim, când ne credem singuri, abandonați, eșuați. Mărește-ne