"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 01.11.2020


”Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută.  Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului.”
    În cine ne punem întotdeauna nădejdea? În om? La cine alergăm întâi?
    Iartă-ne, Doamne, de câte ori am alergat la om și ne-am pus nădejdea în forțele proprii, în darurile pe care ni le-ai dat, în cei apropiați și iubiți, în vremuri, în bani sau bogății.
    Bunătatea Ta, Doamne, este peste sufletul care Te recunoaște, peste acela care Te caută, pentru că vrea să Te cunoască, mereu mai mult.
    Când Te căutăm și cât? Plăcut Domnului este acela care vrea să stea aproape, neâncetat, de Domnul său si vrea să-L descopere mai mult. Nu il caută din când în când, nu numai când are nevoie, ci în fiecare zi se gândește la El și cugetă la învățăturile Sale. Și face acest lucru și pe soare si pe nor, și dacă primește răspuns și dacă nu, și în strâmtorare, ca și în bucurie, pentru că știe că Dumnezeul care vede tot, înțelege tot, îl iubește și răspunde încrederii pe care și-a pus-o omul în El.
    Un astfel de om așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Așteptarea poate fi mai lungă, sau mai scurtă, dar el are încredere deplină că Domnul știe, ia aminte, lucrează, după sfântă voia Sa. Numai încrezându-te, poți să aștepți în tăcere. Numai știind în Cine te încrezi.
    Așadar, e nevoie de a-L iubi și a te încrede pe deplin, a te lăsa condus de El și a nu te baza pe tine însuți doar, ca să asculți si să aștepți în tăcere un răspuns, nădăjduind în hotărârea Domnului Dumnezeului tău.