"Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste."
Galateni 5:6

Gandul zilei 01.09.2020


”Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.”(2Cronici16:9a)
     Iată că Dumnezeu îl caută pe om. Domnul ne-a căutat mai întâi.
    Dar în Deuteronom 4:29 vedem că omul e îndemnat să caute pe Domnul cu toată inima ”…….Îl vei găsi , dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.”
    Psalmii lui David vorbesc despre o relație specială a acestuia cu Dumnezeu.
      Fiecare dintre noi am experimentat chemarea și căutarea.
      Pavel îi numește pe frați, în scrisorile adresate, sfinți. El le amintește
astfel de chemarea la sfințenie a lui Dumnezeu, dar și de statutul pe care-l cere Dumnezeu de la noi, de a fi consacrați chemării cerești.
      Petru scrie în 1Petru 1:15-16 ”Ci, după ce Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.”
      Am fost chemați din păcat la o viață curată, sfântă. Plini de Duhul, să
umblăm smeriți, slujind în curăție oriunde, acasă, la serviciu, biserică.
      Să fim plăcuți Lui, umblând ca niște înțelepți care cunosc Cuvântul și răscumpără vremea, împotrivindu-ne Celui rău, firii și lumii păcătoase, căutând sfințirea și pacea.                                       
    În vremuri bune sau tulburi, prin tot ce gândim, prin tot ce simțim și întreprindem, să facem ca, tot mai mult, viața noastră să fie un imn de slavă la adresa lui Dumnezeu.