"Si-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,ca să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea "
Efeseni 3:16-19

Gandul zilei 01.08.2020


    Deși viața e atât de vremelnică, ea este o luptă.
    Într-o luptă poți fi puternic, descurajat, slab, învingător sau învins.
    Cea mai importantă luptă pentru noi este lupta spirituală. În această luptă, mintea contează indeobște. Ea trebuie ancorată în Cuvânt, pusă să discearnă, să facă alegeri, să împărtășească, comunicând.
    În încercarea de a-i sluji pe ceilalți, avem de-a face cu caractere diferite, putere de înțelegere diferită. Dar roada Duhului așează punți, aducând întotdeauna un tonus pozitiv, sau cercetare în celălalt.
    A fi deschis la nevoile altora ne face o binecuvântare, care se răsfrânge nu numai asupra beneficiarului, ci și asupra noastră. Facerea de bine, care e inclusă in roada Duhului, ne împlinește sufletește. (Căci "este mai ferice să dai decât să primești” (Faptele apostolilor 20:35)…)
    Putem fi legătura cu Dumnezeu a celor pentru care ne rugăm din anturajul apropiat.
      Putem comunica încurajând, sfătuind, scoțând la lumină, ajutând.
     Modalități de a sluji se găsesc mereu, dacă vrem și perseverăm în a le cunoaște și a ne investi. Și în orice slujire e bucuria de a lucra pentru o Împărăție veșnică, căci dacă viețile ne sunt roditoare, este spre slava Dumnezeului nostru.