"Si-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,ca să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea "
Efeseni 3:16-19

Gandul zilei 01.07.2020


    ”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”(Romani 3:23)

      Păcatul înfășoară, orbește și desparte pe om de Dumnezeu.
      Încă de la începutul creației, el n-a fost privit cu seriozitate. Adam și Eva au păcătuit și de la ei, toată natura umană a fost pervertită. Păcătuind, noi ignorăm voia lui Dumnezeu. Eclesiastul 8:12 spune: ”Totuși, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El”.
      Păcatul aduce consecințe. Păcatul lui Adam și al Evei a adus ca și consecință moartea. Oamenii au cunoscut degradarea fizică, îmbătrânirea și nu s-a putut împiedica acest lucru. Moartea spirituală e separarea de Dumnezeu, care nu mai e în comuniune cu omul, ceea ce s-a întâmplat cu Adam și Eva.
    Refacerea legăturii cu Dumnezeu a înfăptuit-o Domnul Isus Cristos, prin jertfa Sa măreață. ”Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos”(1Corinteni 15:57).
    Dispus a reface legătura cu Dumnezeu, omul are parte de influența Celui rău, care lovește cu forța firii vechi, ce lucrează in noi. Așa cum un copac se împotrivește furtunii ce-l poate doborî, și omul se impotrivește, căci știe că Satan cere să fim cernuți ca grâul .(Luca 22:31,32)
    Foarte important este cum învingem ispitele. Domnul Isus a făcut-o rostind adevărurile biblice. Ne putem înconjura de oameni maturi, tari spiritual. Ne hrănim mintea și sufletul cu lucruri sfinte, cu rugăciune. Practicăm mărturisirea și ne hrănim cu puterea lui Dumnezeu (1Corinteni 10:13), acționăm risipind timp și energie în a investi, oferind dragoste, căci Domnul va fi cu noi și ne va da biruință:”Iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma.”(Luca10:19). Căutând lucrurile enumerate mai sus, nu vom fi singuri niciodată, ba mai mult, vom fi ajutați în a fi biruitori prin El, Dumnezeul mântuirii noastre.