"Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. "
Deuteronom 7:9

Gandul zilei 01.11.2019


      Ioan 12:35 ”…Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu știe unde merge”. Domnul Isus Cristos este modelul nostru suprem de desăvârșire.

    Importanța luminii atestă importanța Domnului Isus pentru noi, oamenii, prin lucrarea Sa de mântuire.

       Avem în inimă lumina prezenței Domnului Isus Cristos.

      Umblarea noastră trebuie să confirme acest lucru. Prezența Sa în sufletul nostru este binecuvântare. Bucuria prezenței Sale era de neimaginat înainte. Pentru că acum vedem și simțim, nu cu ochii firești, ci cu cei duhovnicești. Întunericul s-a risipit. Dar el ne mai poate cuprinde, dacă nu ne înpotrivim Celui rău și nu ne supunem voii lui Dumnezeu, căci suntem chemați să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

      Suntem chemați să umblăm în lumină. În lumină se vede orice scai, orice pată, cât de mică. Nimic să nu întineze caracterul sfânt, asemenea Lui.

       În măsura în care îl lăsăm să lucreze în noi, viața, trăirea noastră este schimbată, în chip copleșitor. Nu mai poți iubi decât lumina. Lumina în care să poți vedea de ești curat, așa cum te dorește El. Acea lumină care să dea un nou sens umblării noastre: aceea de a fi martori ai trăirii credinței în Isus Cristos, a relației experimentate, prin legământul cu El.