"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 01.11.2019


      Ioan 12:35 ”…Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu știe unde merge”. Domnul Isus Cristos este modelul nostru suprem de desăvârșire.

    Importanța luminii atestă importanța Domnului Isus pentru noi, oamenii, prin lucrarea Sa de mântuire.

       Avem în inimă lumina prezenței Domnului Isus Cristos.

      Umblarea noastră trebuie să confirme acest lucru. Prezența Sa în sufletul nostru este binecuvântare. Bucuria prezenței Sale era de neimaginat înainte. Pentru că acum vedem și simțim, nu cu ochii firești, ci cu cei duhovnicești. Întunericul s-a risipit. Dar el ne mai poate cuprinde, dacă nu ne înpotrivim Celui rău și nu ne supunem voii lui Dumnezeu, căci suntem chemați să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

      Suntem chemați să umblăm în lumină. În lumină se vede orice scai, orice pată, cât de mică. Nimic să nu întineze caracterul sfânt, asemenea Lui.

       În măsura în care îl lăsăm să lucreze în noi, viața, trăirea noastră este schimbată, în chip copleșitor. Nu mai poți iubi decât lumina. Lumina în care să poți vedea de ești curat, așa cum te dorește El. Acea lumină care să dea un nou sens umblării noastre: aceea de a fi martori ai trăirii credinței în Isus Cristos, a relației experimentate, prin legământul cu El.