"Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele."
Proverbe 18:21

Gandul zilei 01.08.2019


Bunătatea lui Dumnezeu transcede istoria binecuvântării. Standardul bunătății e la așa un nivel, că pe bună dreptate rămâne zicerea” numai Dumnezeu este bun”. Noi, oamenii, putem ajunge la acest standard doar prin puterea Lui. Căci ”am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește in mine.”(Galateni 2:20). Ascultarea lui Isus pe cruce ne-a ajutat să nu mai fim rasa pierdută, adamică, deschizând o nouă linie genealogică, care prin învierea lui Hristos, să poată fi o nouă rasă, care va domni veșnic. Aceasta e o șansă, dar pentru cei care ascultă de Hristos, împlinindu-i voia. Vedem în noi neputințe în împlinirea totală a neprihănirii, voii Sale. Uităm să apelăm la puterea Lui în noi, să cerem puterea Lui, prin credință. El trăind în noi, ne dă asigurarea totală a puterii asupra păcatului. Căci numai puterea Lui în noi ne face asemenea Lui. El e viu, și locuind în noi, vrea să împlinească toate standardele. Nu prin forțele noastre proprii, ci cu credința în ce poate face El în fiecare, eliberându-ne de stăpânirea Duhului rău, al păcatului. Dar este nevoie de pasiune pentru sfințenie, e nevoie de pasiune pentru desăvârșire. Să stăruim în aceasta, prin Duhul Sfânt, iubindu-l pe Domnul din toată inima, căci pătându-ne, îl dezonorăm. Doar așa putem fi o ilustrație pentru alții, care să vină, să guste, să vadă și ei ce bun este Domnul.