"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. "
Romani 8:35,38-39

Gandul zilei 01.07.2019


Atâta luptă pentru putere! Atâta luptă pentru întâietate, pentru binele personal, valori false, doborârea altora și proclamarea libertății păcătoase… Îmbătați de plăceri, ură, surzi la orice glas dezaprobator, gata de orice compromis, nu se pot gândi la ispășirea acestor voite alegeri, ispășire de chin etern. Căci cine se poate ascunde de dreptatea lui Dumnezeu? Din păcate, iureșul acesta, care ignoră Cuvântul scris și urăște orice legat de El, e de nestăvilit, se întinde ca o plagă. Din păcate, paharul acesta otrăvit e întins noilor generații. Harul respins duce la nebunia de-a merge către iad, râzând. Când înșelarea Celui rău este atât de mare, că aici e fericirea și raiul cel mai mare, ce facem noi, știind că nu este așa? Să nu uităm că judecata începe de la Casa lui Dumnezeu. Doar Cristos ne fie pilda! Prin El doar trăirea ne va fi gând luminos, prin El doar primim putere să rămânem credincioși. În fața Lui ce vom zice, dacă în mijlocul stricăciunii, nu rămânem ai Lui, în chip vizibil? Cum? Prin credință, rugă, înfrânare, onestitate, umilință, răbdare și înștiințare. S-aprindem mai strălucit, în noi, lumina dragostei de Isus, Mântuitorul drag!