" "Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi", dintre care cel dintâi sunt eu. "
1 Timotei 1:15

Gandul zilei 28.04.2019


”Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”(Romani 12:2) Uneori clacăm și descoperim că motivația a fost felul de a gândi. Cea mai importantă este gândirea, căci ea se oglindește în caracterul și comportamentul nostru. Cum să avem gândirea impregnată de învățătura Domnului Isus, ca așa să călcăm pe urmele Lui? Înnoirea minții se face prin renunțarea la gândirea firească, pe care o aveam când trăiam în deșertaciunea lumească, prin cunoașterea adevărurilor sfinte și practicarea lor. Dar mintea trebuie să le conțină, să fie îmbogățită cu ele, căci altfel Duhul Sfânt, de unde să ni le aducă aminte, dacă nu ni le-am pus în minte? Memorarea învățăturilor Domnului Isus face ca mintea să fie impregnată cu ele. Astfel, învățarea pe dinafară a pasajelor cheie din învățătura Domnului Isus face ca Duhul să ni le amintească în orice moment și să putem răspunde sau acționa conform lor. Tot El ne va da și putere să ne împotrivim oricărui gând străin de învățătura primită și să ne putem conforma ei. Câtă frumusețe în a-l adora pe Cristos, așa încât să fac toate acestea pentru a mă contopi cu El în felul de gândire, ca apoi să pot umbla în neprihănirea cerută de El, în voia Lui! Câtă frumusețe în intimitatea mlădiței alipită de viță, din care își trage seva! Nu e ușor într-o lume străină de voia Sa și cu firea dispusă să se ridice, intervenind, deși i-am spus clar că n-o vrem, când am răstignit-o. Dar, slavă harului Său, prin care suntem ajutați să rămânem în voia Lui, pe care o iubim.